You must have Javascript enabled to use this form.

Način plaćanja

 

 

Plaćanje se za svako vođenje obavlja temeljem računa, sukladno Cjeniku usluga, (Društvo ispostavlja račune u ime i za račun svojih članova, po Ugovoru o djelu. Temeljem čl. 90, st. 1 i st.2 Zakona o PDV-u, PDV  nije obračunat).

Naručitelj plaća izvršenu uslugu temeljem izdanog računa, u roku od 8 dana od ispostavljanja računa,  na transakcijiski račun DTVZ-a, IBAN HR3623600001101477693, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb.